BAN ĐIỀU HÀNH

Ban điều hành có hơn 20 năm kinh nghiệm về các thiết bị chống cháy nổ và hơn 10 năm kinh nghiệm về các sản phẩm ứng dụng trong hệ thống điều hòa không khí trong lĩnh vực xây dựng thương mại, công nghiệp và dầu khí như:

  • Máy làm lạnh nước trung tâm (Chiller)
  • Thiết bị xử lý không khí (AHU / FCU)
  • Máy lạnh 2 mảng/ package/ VRF
  • Máy lạnh chính xác (Precision Air Conditioner – CRAC)
  • Quạt (Fan)
  • Hệ thống phân phối không khí và hút bếp (Air distribution system)
  • Bánh xe thu hồi nhiệt / tấm trao đổi nhiệt/ bộ thông gió thu hồi nhiệt (Heat recovery wheel/ Plate heat exchanger/ Heat recovery ventilator)
  • Máy tạo ẩm (Humidifier)
  • Máy hút ẩm (Dehumidifier)
  • Các thiết bị chống cháy nổ như van chống nổ, van xả nổ, cửa chống nổ, van ngăn lửa, van ngăn khói, đĩa giảm áp (explosion proof equipment/ explosion vent/ blast door/ blast valve/ fire damper/ smoke damper/ rupture dics)