THỎA THUẬN HỖ TRỢ TRANG THIẾT BỊ CHO VIỆC GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG BÁCH KHOA

Posted on Posted in Uncategorized

Nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa LIN KA và Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh (Bộ Môn) trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM (BKHCM), vào ngày 10/10/2017, LIN KA đã cung cấp các thiết bị: Bộ sản phẩm máy điều hòa TICA cùng các tài liệu hướng dẫn liên quan dưới sự có mặt của Ban chỉ đạo Bộ Môn.

Việc hỗ trợ các thiết bị này để khuyến khích và nâng cao điều kiện học tập của sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc học tập tại Bộ môn.

Ngoài ra, dưới sự ủng hộ của phía nhà trường, LIN KA sẽ tổ chức một buổi Hội thảo kỹ thuật chuyên sâu dành riêng cho các sinh viên của BKHCM nhằm giúp các sinh viên có thể tiếp cận với các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, góp phần bổ sung kiến thức cho các em trong việc học tập và làm việc sau này.

LIN KA hy vọng sự hợp tác lần này sẽ làm cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày một vững mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *