BUỔI PHỎNG VẤN CỦA ĐOÀN KIỂM ĐỊNH AUN-QA TẠI TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM

Posted on Posted in Uncategorized

NGÀY 21/7 VINH DỰ THAM GIA BUỔI PHỎNG VẤN CỦA ĐOÀN KIỂM ĐỊNH AUN-QA TẠI TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM

Ngày 21 tháng 7 năm 2017 vừa qua, dưới lời mời của Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh Khoa Cơ khí của Trường đại học Bách khoa – Đại học quốc gia Tp.HCM (sau đây xin được phép gọi tắt là Bộ Môn), đại diện cho Ban giám đốc Công ty Lin Ka, ông Nguyễn Hải Phụng đã tham gia với tư cách là nhà tuyển dụng cho buổi phỏng vấn kiểm định AUN-QA (Chuẩn kiểm định chất lượng mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á).

Buổi phỏng vấn kiểm định AUN-QA là một trong những dịp quan trọng, nhằm giúp kiểm định và khẳng định Chương trình đào tạo của Bộ Môn, giúp cho Bộ Môn có thể đảm bảo và cải tiến liên tục chất lượng đào tạo, tăng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường.

Vì thế, việc được mời tham gia buổi phỏng vấn kiểm định AUN-QA, không chỉ với riêng ông Nguyễn Hải Phụng, mà với cả Công ty Lin Ka là một niềm vinh dự. Thông qua buổi kiểm định này, giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng, có kỹ năng và kiến thức về ngành nhiệt lạnh.

Thông qua buổi phỏng vấn, càng thêm khẳng định mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa Bộ môn và công ty Lin Ka. Hy vọng trong tương lai, giữa hai bên sẽ mở ra thêm các cơ hội hợp tác khác và thắt chặt thêm sự gắn bó lâu dài về sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *